Om Anneli


Anneli disputerade i företagsekonomi 2007 med en avhandling om könskränkande behandling i högskolesektorn och har sedan dess varit verksam som forskare och utredare på Uppsala universitet. Hon ingår sedan hösten 2020 i ett forskningsprojekt på Gävle högskola om könsmedveten verksamhetsstyrning i myndigheter, i samarbete med Akademin för ekonomistyrning i staten, samt i ett samverkansprojekt om jämställdhetsintegrering i ingenjörsutbildningar. Förutom högskolesektorn har Anneli även erfarenhet från blåljusyrken som brandkåren och sjöräddningen.


Anneli är även aktuell med en handbok i hantering av trakasserier. Köp den här.


Referenser lämnas på begäran.


Vetenskapliga publikationer.

Anneli Häyrén

Senior rådgivare, utbildare och grundare