Gender Balance


Diskrimineringsprevention & utredning

Om oss

Gender Balance är en samverkansplattform för fristående experter inom diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, jämställdhet och jämlikhet. Genom att samverka inom våra enskilda uppdrag får våra uppdragsgivare tillgång till bredare kompetens. Vi har en nära koppling till högskolesektorn och våra arbetsmetoder är baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Varje uppdrag hanteras med diskretion.


Vi arbetar både proaktivt och reaktivt utifrån en sammanhållen strategi där olika perspektiv får fylla en egen klart definierad roll: juridik, jämställdhet/jämlikhet, arbetsmiljö, organisation, företagsekonomi, HR.

UTREDNING OCH ANALYS

Identifierar utmaningar och styrkor i er verksamhet. Vi utreder även anmälningar om trakasserier och rekommenderar åtgärder som tar hänsyn till mer än det juridiska.

VERKTYG OCH METODER

Beprövade verktyg och metoder för att arbeta med kraven i diskrimineringslagen och främja lika villkor och inkludering.

KOMPETENSUTVECKLING

Vi håller föreläsningar och workshops anpassade för er organisation och målgrupp. Våra utbildningar är praktiska och handlingsinriktade och alltid med vetenskaplig förankring.

Gender Balance App

I samverkan med Uppsala Innovation Centre utvecklar vi ett mjukvarupaket med konkreta verktyg för att synliggöra och motverka ojämställdhet på grupp- och organisationsnivå.

Medarbetare

Anneli Häyrén

Senior rådgivare, utbildare & grundarePaul Bengtsson

Utredare, utbildare & grundareKontakta oss